Chính sách mua hàngChính sách mua hàng

1 – Lên đơn hàng

Khách hàng cần sác định chủng loại, số lượng hàng hóa cần mua.

làm đơn đặt hàng gửi công ty chúng tôi để sác nhận đơn đặt hàng.

2 – Điều kiện thanh toán

Sau khi sác nhận đơn đặt hàng có ký  kết giữa hai bên. bên mua hàng cần thanh toán đủ số tiền cọc đơn.

Số còn lại thanh toán trước hoặc sau khi nhận hàng, nội dung do thỏa thuận của hai bên.

3 – Phương thức giao nhạn hàng

Sau khi nhận cọc đơn đặt hàng công ty chúng tôi tiến hành sản xuất và giao hàng cho khách hàng theo thỏa thuận cam kết theo hợp đồng mua bán giã hai bên.

Hỗ trợ trực tuyến

Đăng nhập